alle kategorier

Automatiske målemaskiner

Forside>Produkter>Automatiske målemaskiner

Automatisk målemaskine til cylinderblok


Automatisk målemaskine til cylinderblok realiserer belastningen på produktionslinjen gennem automatisk transportbånd, automatisk placering af emne og diameter, rundhed, cylindricitetsmåling af cylinderboring og krumtapakselboring. Det har også følgende funktioner: automatisk gruppering af krumtapakselboringer i overensstemmelse med måleresultaterne; automatisk imprinting af almindelig kode og 2D-kode for grupperingsinformation på cylinderblokken i overensstemmelse med grupperingsresultater; automatisk identifikation og advarsel om ukvalificerede produkter og transport af ukvalificerede ud af linjen SPC analyse; datahukommelse og lagring.


Kontakt os

Egenskaber

Høj målepræcision

Høj målenøjagtighed

Høj måleeffektivitet

Reducer kraftigt arbejdsomkostningerne


Specifikationer

Måleprincip: Sammenligningsmåling. Forskydningssensor bruges til at måle forskellen mellem de målte dele og kalibreringsdelene, og derefter beregnes de relative størrelser af de målte dele.

Måling takt tid: ≤120 sekunder, under normal tilstand og drift

Måleposition teknologiniveau: opløsning: 0.0001 mm, målenøjagtighed: ± 0.001 mm, GRR: ≤10%.


UNDERSØGELSE