همه دسته بندی ها

سیستم های کنترل فرآیند

صفحه اصلی>محصولات>سیستم های کنترل فرآیند

سیستم جبران برش آنلاین CNC 


Pراه حل های کنترل ریز شامل اندازه گیری ها و سیستم های جبران برای آسیاب و سایر ابزارهای ماشین است.

تماس با ما

امکانات

این کارگاه همچنین می تواند برنامه پردازش مورد نیاز را از طریق رایانه لوحی کنترل کند ، در همان زمان داده های تولید تلفن همراه به سیستم MES منتقل می شود ، این می تواند کنترل حلقه بسته MES را درک کند. بنابراین ، نواقص سیستم MES / ERP برطرف می شود (داده های تولید باید به صورت دستی وارد شود که این کار وقت گیر و پرمصرف است و خطاهای داده بر کارایی تولید تأثیر می گذارد).


مشخصات

رابط اصلی سیستم وضعیت استفاده در زمان واقعی و وضعیت خروجی تجهیزات را نشان می دهد. مدیران در سفرهای کاری یا در دفتر می توانند وضوح عملکرد تجهیزات کارگاه را از طریق رنگ وضعیت درک کنند.

f149e22cdfa82fd4d69ebcf75292ca4

درخواست