kaikki kategoriat

Automaattiset mittauskoneet

Etusivu>Tuotteet>Automaattiset mittauskoneet

Automaattinen sylinterilohkon mittauskone


Automaattinen sylinterilohkon mittauskone toteuttaa kuormituksen tuotantolinjalla automaattisen kuljetinlinjan, työkappaleen ja halkaisijan automaattisen sijainnin, pyöreyden, sylinterin ja kampiakselin reiän mittaamisen avulla. Sillä on myös seuraavat toiminnot: kampiakselin reikien automaattinen ryhmittely mittaustulosten mukaisesti; tavallisen koodin ja ryhmittelyinformaation 2D-koodin automaattinen painaminen sylinterilohkoon ryhmittelytulosten mukaisesti; määrittelemättömien tuotteiden automaattinen tunnistus ja varoitus sekä kelpaamattomien kuljetus linjasta; SPC-analyysi; datamuisti ja tallennus.


Ota meihin yhteyttä

Palvelumme

Suuri mittaustarkkuus

Suuri mittaustarkkuus

Korkea mittausteho

Vähennä huomattavasti työvoimakustannuksia


tekniset tiedot

Mittausperiaate: Vertailumittaus. Siirtymäanturia käytetään mittaamaan mitattujen osien ja kalibrointiosien välinen ero, ja sitten lasketaan mitattujen osien suhteelliset koot.

Mittauksen ottoaika: ≤120 sekuntia, normaalissa tilassa ja käytössä

Mittausasennotekniikan taso: tarkkuus: 0.0001 mm, mittaustarkkuus: ± 0.001 mm, GRR: ≤10%.


TUTKIMUS