બધા શ્રેણીઓ

પ્રક્રિયા નિયંત્રણ સિસ્ટમો

હોમ>પ્રોડક્ટ્સ>પ્રક્રિયા નિયંત્રણ સિસ્ટમો

સીએનસી ઓનલાઇન કટર વળતર સિસ્ટમ 


Process control solutions include gauges and compensation systems for grinders and other machine tools.

અમારો સંપર્ક કરો

વિશેષતા

The workshop can also control the required processing program through the tablet, at the same time mobile phone production data is transferred to the MES system, this can realize the closed loop control of MES. Therefore, the shortcomings of the MES/ERP system are solved (Production data needs to be entered manually, which is time-consuming and labor-intensive, and data errors affect production efficiency).


તરફથી

The main interface of the system displays the real-time utilization status and output status of the equipment. Managers on business trips or in the office can clearly grasp the operation status of the workshop equipment through the status color.

f149e22cdfa82fd4d69ebcf75292ca4

પૂછપરછ