ប្រភេទទាំងអស់

ក្បាលរង្វាស់

ទំព័រដើម>ផលិតផល>ក្បាលរង្វាស់

រង្វាស់ម៉ាស្ទ័រសំរាប់អង្កត់ផ្ចិតខាងក្នុង


Master Gauges for Inside Diameter are used together with an air micrometer, which is a comparator type instrument calibrated using a pair of metric ring gauges or plugs gauges.
A pair of masters consists of upper and lower part of limit sizes.

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

លក្ខណៈពិសេស

 

 Ф3- Ф250mm

ការបញ្ជាក់លម្អិត

Nominal diameter

Manufacturing deviation

រាងមូល

Plain line parallelism

> ф 3 - ф 10

± 1.0

0.5

1.0

> ф10 - ф 30

± 1.5

0.5

1.0

> ф 30 - ф 80

± 2.0

0.8

1.5

> ф 80 - ф 120

± 2.0

1.0

2.0

> ф 120 - ф 180

± 2.0

1.0

2.0

> ф 180 - ф 250

± 2.5

1.2

2.5

 

D (មម)

ធ្វើ (ម។ ម។ )

ស (ម។ ម។ )

> ф 3 - ф 5

Ф 26

10

> ф 5 - ф 8

Ф 26

12

> ф 8 - ф 14

Ф 34

15

> ф 14 - ф 20

Ф 42

15

> ф 20 - ф 26

Ф 50

15

> ф 26 - ф 32

Ф 58

20

> ф 32 - ф 38

Ф 66

20

> ф 38 - ф 44

Ф 74

25

> ф 44 - ф 50

Ф 84

25

> ф 50 - ф 65

Ф 104

25

> ф 65 - ф 85

Ф 124

25

> ф80 - ф 95

Ф 144

30

> ф 95 - ф 110

Ф 164

30

> ф 110 - ф 130

Ф 192

34

> ф 130 - ф 150

Ф 220

34

> ф 150 - ф 170

Ф 248

36

> ф 170 - ф 190

Ф 276

36

> ф 190 - ф 210

Ф 300

38

> ф 210 - ф 230

Ф 324

38

> ф 230 - ф 250

Ф 350

40

 


សាកសួរ