എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും

എയർ മൈക്രോമീറ്ററും മാസ്റ്റർ ഗേജുകളും

ഹോം>ഉല്പന്നങ്ങൾ>എയർ മൈക്രോമീറ്ററും മാസ്റ്റർ ഗേജുകളും

QGZ-23 എയർ ഫിൽട്ടർ


Air filter, pressure regulating valve, waterproof valve, high air tightness sealing cover


ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

സവിശേഷതകൾ

The air filter is specially designed to provide qualified air source for electronic micrometer and Air micrometer. QGZ gas filters are made of superfine fiber. Air purification and drying device based on condensation filtration theory. At the same time, according to the requirements of filtration accuracy, 3 or 2 filtration units of different efficiency can be combined.


വ്യതിയാനങ്ങൾ
സ്പെസിഫിക്കേഷൻ മോഡൽFilter minimum particle diameterOil removal rateWater removal rateവലിപ്പം (വീതി × ഉയരം × ആഴം)
QGZ-20.3 ന്0.1 PPM85%300 × 460 × 100
QGZ-30.3 ന്0.1 PPM92%300 × 460 × 100


അന്വേഷണം