Alle Kategorier

Automatiske målemaskiner

Hjem>Produkter>Automatiske målemaskiner

Automatisk målemaskin for sylinderblokk


Automatisk målemaskin for sylinderblokk innser belastningen på produksjonslinjen gjennom automatisk transportledning, automatisk plassering av arbeidsemne og diameter, rundhet, sylindrisitetsmåling av sylinderboring og veivakselboring. Den har også følgende funksjoner: automatisk gruppering av veivakselboringer i samsvar med måleresultatene; automatisk innprenting av vanlig kode og 2D-kode for grupperingsinformasjon på sylinderblokken i samsvar med grupperingsresultater; automatisk identifisering og advarsel om ukvalifiserte produkter og transport av ukvalifiserte ut av linjen; SPC analyse; dataminne og lagring.


Kontakt oss

Egenskaper

Høy målepresisjon

Høy målenøyaktighet

Høy måleeffektivitet

Reduser lønnskostnadene sterkt


Spesifikasjoner

Måleprinsipp: Sammenligningsmåling. Forskyvningssensor brukes til å måle forskjellen mellom de målte delene og kalibreringsdelene, og deretter beregnes de relative størrelsene på de målte delene.

Måling takt tid: ≤120 sekunder, under normal tilstand og drift

Måleposisjon teknologinivå: oppløsning: 0.0001 mm, målenøyaktighet: ± 0.001 mm, GRR: ≤10%.


KONTAKT