Všetky kategórie

Automatické kalibračné stroje

home>Produkty>Automatické kalibračné stroje

Automatické meracie zariadenie na blok valcov


Automatic Measuring Machine for Cylinder Block realizes the loading on the production line through automatic conveyor line, automatic location of workpiece and diameter, roundness, cylindricity measurement of cylinder bore and crankshaft bore. It also has the following functions: automatic grouping of crankshaft bores in accordance with measurement results; automatic imprinting of plain code and 2D code of grouping information on the cylinder block in accordance with grouping results; automatic identification and warning of the unqualified products and transportation of the unqualified out of the line; SPC analysis; data memory and saving.


Kontaktuj nás

Vlastnosti

Vysoká presnosť merania

Vysoká presnosť merania

Vysoká účinnosť merania

Výrazne znížiť náklady na pracovnú silu


technické údaje

Princíp merania: Porovnávacie meranie. Snímač posunutia sa používa na meranie rozdielu medzi meranými časťami a kalibračnými časťami a potom sa vypočítajú relatívne veľkosti meraných častí.

Čas taktovania: ≤120 sekúnd, za normálnych podmienok a prevádzky

Úroveň technológie polohy merania: rozlíšenie: 0.0001 mm, presnosť merania: ± 0.001 mm, GRR: ≤10%.


OTÁZKA