Të gjitha kategoritë

Kokat matës

home>Produkte>Kokat matës

Kokat matës për Matje të Veçanta


Lee Power Gages siguron matës dhe fiksues manualë të stolit për inspektimin e përbërësve si: boshte, unaza, disqe, gypa, nyje me shpejtësi konstante

Për matjen e sferës së brendshme.

Për matjen e trashësisë së unazës së ndarë.

Për matjen e gjerësisë së brendshme të çarjes.

Për diam të jashtëm. & matja e pingulitetit. 

Për matje të njëkohshme të brendshme dhe të jashtme.

Për matjen e brendshme dhe koncentricitetin.

Për vende të shumta të matjes së njëkohshme të brendshme dhe të jashtme. 

Për paralelizëm dhe matje kthesë të shufrës lidhëse.

Për formën & diam bazë. të matjes së konit të jashtëm.


Na kontaktoni

karakteristika


 

Për formën & diam bazë. të matjes së konit të jashtëm.

Për diam të jashtëm. matja.  

 

 

Për 4 vende të matjes së jashtme të njëkohshme.

Për diam të jashtëm. & matja e pingulitetit.

 

 

           Për 6 vende të matjes së jashtme të njëkohshme. 

 Për 3 vende të matjes së jashtme të njëkohshme.

 

 

Për matjen e gjerësisë së brendshme të çarjes.

 Për 3 vende të matjes së brendshme të njëkohshme.  HETIM