หมวดหมู่ทั้งหมด

ข้อมูล บริษัท

หน้าแรก>ภาพรวมขององค์กร>นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

Lee Power Gages as a professional manufacturer who design, develop, and produce all types of gauge heads, air micrometer, air gauge heads, gauge heads for special measurement, statistical process control (SPC), automatic gauging machines, and providing high-quality products to customers all over the world. During the production process, we try to follow the following principles.

To compliance with environmental laws and regulations.

To formulate relevant regulations to protect the environment and regularly check the environmental management system in the production process.

In order to protect the environment, we have formulated the following regulations:

To reduce waste discharge and promote rational use of resources.

To reduce waste of resources and energy.

To reduce the use of harmful chemicals.

To innovate on environmentally friendly products.

Regularly organize publicity speeches on environmental protection to make Lee Power เกจ employees aware of the importance of environmental protection.