Tất cả danh mục

Máy đo tự động

Trang chủ>Sản phẩm>Máy đo tự động

Hệ thống máy tiện CNC trực tuyến


Gia công CNC là một nhu cầu thiết yếu cho ngành sản xuất ngày nay. Các bộ phận gia công CNC chất lượng cao được sử dụng để tạo ra các sản phẩm chất lượng cao trên toàn thế giới. Các thành phần này phải đáp ứng các thông số kỹ thuật thiết kế do khách hàng chỉ định và tuân theo các tiêu chuẩn ngành một cách chính xác và hiệu quả. Những bộ phận không đáp ứng được yêu cầu, thành phần của thiết kế sẽ dẫn đến những sự cố không mong muốn, dẫn đến thời gian ngừng hoạt động và chi phí rất lớn.

Liên hệ

Tính năng

Ildea Hệ thống máy tiện CNC Online thực hiện kết nối giữa đo lường tay cầm thiết bị và kết nối sửa chữa máy công cụ để đạt được việc đọc và ghi dữ liệu bổ sung sửa chữa công cụ từ xa. Việc truyền dữ liệu chế tạo công cụ được mạng ICould nhập tự động và việc nhập dữ liệu bổ sung dao tự động được cải thiện một cách hiệu quả và độ chính xác của đầu vào bù sai lệch công cụ được cải thiện một cách hiệu quả, đồng thời cắt giảm thời gian nhập thủ công để nâng cao hiệu quả sản xuất .


YÊU CẦU