Tất cả danh mục

Đầu đo

Trang chủ>Sản phẩm>Đầu đo

Đầu đo đường kính bên trong (Loại trực tiếp)


This type of gauge heads with air ring gauge and air plug gauge are used to measure inside diameter of holes.
Air is directly released through nozzle hole into the measured product and this type provides non-contact measurement. 

LIÊN HỆ

CÁC ĐẶC ĐIỂM

QN-BJ 

Phạm vi kích thước: ф10-ф15

Phạm vi kích thước: ф15-ф32

Phạm vi kích thước: ф32-ф60

QN-AD


 

Phạm vi kích thước: ф4-ф10

Phạm vi kích thước: ф10-ф15

 

Phạm vi kích thước: ф15-ф40

K-QCN


 

Phạm vi kích thước: ф1.8-ф3

Phạm vi kích thước: ф3-ф12

 

 

Phạm vi kích thước: ф12-ф15

Phạm vi kích thước: ф15-ф40

X-QCN

 

 

Phạm vi kích thước: ф1-ф3

Phạm vi kích thước: ф3-ф6

 

 

Phạm vi kích thước: ф6-ф10

Phạm vi kích thước: ф10-ф30

QGW/QGN/QF-Q31/QJC1/2

 

 

Phạm vi kích thước: ф80-ф136

Phạm vi kích thước: ф75-ф132

 

 

Phạm vi kích thước: ф12-ф55

Contact pneumatic axial measuring head

 


YÊU CẦU