Tất cả danh mục

Phần mềm Quy trình Thống kê và Kiểm soát Chất lượng

Trang chủ>Sản phẩm>Phần mềm Quy trình Thống kê và Kiểm soát Chất lượng

Hệ thống giám sát đám mây Iclever SPC


Hệ thống đám mây giám sát IClever SPC là hệ thống quản lý SPC được thiết kế riêng cho ngành sản xuất của Trung Quốc dựa trên kiến ​​trúc công nghệ C/S và B/S. Là một hệ thống quản lý, ICleverSPC không chỉ là công cụ nhập dữ liệu và tạo biểu đồ mà còn là một hệ thống ứng dụng mạng hoàn chỉnh để giám sát chất lượng quy trình sản phẩm theo thời gian thực, hệ thống này đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp. 


Liên hệ với chúng tôi

Tính năng

Hệ thống đám mây giám sát ICleverSPC bao gồm năm mô-đun chức năng cốt lõi sau:

Thu thập/thu thập dữ liệu

Thu thập đa chiều Manual, Excel, PLC, RS232, RS485, TCPIP, hỗ trợ hệ thống ERP, MES, v.v.

Dữ liệu thu thập chứa dữ liệu đo lường và dữ liệu đếm.

Giám sát thời gian thực

Phát hiện dữ liệu chính của sản xuất và chế biến để đạt được giám sát dữ liệu chất lượng của toàn bộ quá trình. Cung cấp các biến động thông số giám sát để cảnh báo dữ liệu ngoại lệ, cảnh báo theo thời gian thực. Hướng dẫn hợp lý hóa các quy trình bất thường.

Phân tích thông minh

Phân tích tự động được áp dụng để cung cấp đồ họa điều khiển thông thường, chẳng hạn như đồ họa điều khiển đo sáng, biểu đồ điều khiển đếm, v.v., để tự động tính toán các kết quả liên quan, hiểu trạng thái chất lượng tổng thể và cung cấp hỗ trợ cải tiến.

Xử lý ngoại lệ

Chức năng chính của cải tiến chất lượng là xử lý các điểm bất thường, ghi lại các điểm bất thường về chất lượng, xử lý các sự cố trong quy trình và xử lý các sản phẩm không đủ tiêu chuẩn. Ghi lại những bất thường liên quan trong các lô sản xuất.

quản lý báo cáo

Quá trình phân tích và giám sát toàn bộ báo cáo chỉ cần một khoảng thời gian nhỏ và loại bỏ các báo cáo phân tích và sao chép dữ liệu truyền thống, dữ liệu đầu vào, xây dựng bảng EXCEL và các bước rườm rà khác, giúp cải thiện đáng kể hiệu quả sản xuất.


YÊU CẦU