Tất cả danh mục

Phần mềm Quy trình Thống kê và Kiểm soát Chất lượng

Trang chủ>Sản phẩm>Phần mềm Quy trình Thống kê và Kiểm soát Chất lượng

Hệ thống hiển thị thu thập dữ liệu đo lường trực quan IData


Chức năng hiển thị dữ liệu được thực hiện bằng cấu hình. Nó tích hợp tất cả dữ liệu doanh nghiệp như thiết bị, ERP, MES, sản xuất, v.v. và trình bày nó một cách trực quan trong máy khách thông qua đám mây lực. Nó thực hiện báo cáo dữ liệu thông qua thiết bị đầu cuối đo và thiết bị đo lực chính xác. Thông qua việc thu thập dữ liệu, kết hợp lực lượng cung cấp dữ liệu gần như đám mây và có thể được trình bày bởi bộ điều khiển màn hình lớn. Các kịch bản ứng dụng của nó có thể bao gồm trình bày dữ liệu thiết bị, hiển thị màn hình lớn, kết hợp dữ liệu thiết bị và dữ liệu nội bộ doanh nghiệp, điền dữ liệu, truy vấn dữ liệu, phân tích dữ liệu để đạt được các yêu cầu sản xuất thông minh, v.v.


Liên hệ với chúng tôi

Tính năng

Hệ thống này mạnh mẽ, dễ học và thực hiện. Đạt được trình bày dữ liệu phức tạp, dễ dàng đạt được nhiều loại hiển thị, phân tích tương tác, nhập dữ liệu, quản lý quyền, in ra, trình bày di động và các chức năng khác.

 

Phân tích dữ liệu chính xác giúp đưa ra quyết định sản xuất

Trực quan hóa dữ liệu là để truyền và truyền đạt thông tin rõ ràng, trực quan và hiệu quả hơn bằng dạng dữ liệu. Nó trình bày các tập dữ liệu lớn để người dùng có thể phân tích dữ liệu một cách tương tác. Sử dụng trực quan hóa dữ liệu, người dùng có thể quan sát và theo dõi dữ liệu cũng như khám phá các mối tương quan tiềm ẩn trực tiếp.

 

Thông qua các thiết bị đo có chức năng truyền tải và các định dạng đầu ra khác nhau

1. Làm cho dữ liệu trở nên hữu hình, khai thác giá trị của dữ liệu

2.Triển khai trực quan hóa dữ liệu một cách năng động

3.Giải quyết vấn đề của việc ghi dữ liệu đo một lần

4.Tích hợp với dữ liệu nội bộ của doanh nghiệp

5.Thực hiện vòng khép kín sinh thái Made in China 2025YÊU CẦU